SẢN PHẨM MỚI

11,500,000  Chưa bao gồm VAT

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn đơn HiClean HC 154

10,000,000  Chưa bao gồm VAT
10,000,000  Chưa bao gồm VAT
1,400,000  Chưa bao gồm VAT
1,890,000  Chưa bao gồm VAT
1,050,000  Chưa bao gồm VAT
760,000  Chưa bao gồm VAT
1,800,000  Chưa bao gồm VAT
7,200,000  Chưa bao gồm VAT
7,000,000  Chưa bao gồm VAT

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn đơn HiClean HC 154

10,000,000  Chưa bao gồm VAT
Chưa bao gồm VAT

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn liên hợp Super Clean SC 50C

29,000,000  Chưa bao gồm VAT

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn tạ Hiclean HC 17

11,800,000  Chưa bao gồm VAT

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn đơn super clean SC-002

9,600,000  Chưa bao gồm VAT

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn liên hợp super clean SC 50D

38,500,000  Chưa bao gồm VAT

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn liên hợp Hiclean hc500

26,000,000  Chưa bao gồm VAT
27,000,000  Chưa bao gồm VAT

Máy mài sàn công nghiệp

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn tạ Hiclean HC 17

11,800,000  Chưa bao gồm VAT
20,000,000  Chưa bao gồm VAT
20,000,000  Chưa bao gồm VAT

Máy hút bụi công nghiệp

7,000,000  Chưa bao gồm VAT

Máy hút bụi/ hút nước

Máy hút bụi công nghiệp Amtek AT70

6,500,000  Chưa bao gồm VAT

Máy hút bụi/ hút nước

Máy hút bụi hút nước Amtek-AT30

4,000,000  Chưa bao gồm VAT
2,700,000  Chưa bao gồm VAT
1,400,000  Chưa bao gồm VAT
1,300,000  Chưa bao gồm VAT
4,200,000  Chưa bao gồm VAT
8,100,000  Chưa bao gồm VAT

TIN TỨC MỚI