Showing 1–12 of 13 results

10,800,000 VND Chưa bao gồm thuế VAT

Máy hút bụi/ hút nước

Máy hút bụi công nghiệp Amtek AT70

6,500,000 VND Chưa bao gồm thuế VAT

Máy hút bụi/ hút nước

Máy hút bụi công nghiệp AS 80

5,800,000 VND Chưa bao gồm thuế VAT
VND Chưa bao gồm thuế VAT
VND Chưa bao gồm thuế VAT
1,400,000 VND Chưa bao gồm thuế VAT
1,300,000 VND Chưa bao gồm thuế VAT

Máy hút bụi/ hút nước

Máy hút bụi khô, ướt Amtek AT-80

6,500,000 VND Chưa bao gồm thuế VAT
2,500,000 VND Chưa bao gồm thuế VAT
2,700,000 VND Chưa bao gồm thuế VAT
4,200,000 VND Chưa bao gồm thuế VAT

0378.508.805

Thương Hiệu: